O nás

  • Sme firma poskytujúca komplexné pravidelné, ale aj nepravidelné služby v oblasti čistiacich a upratovacích prác, údržby exteriéru a záhradníckych prác. Pôsobíme v rámci celého Slovenska s viac ako 10-ročnými skúsenosťami, pričom aktuálne pravidelne poskytujeme služby pre viac ako 100 samostatných menších či väčších objektov. Spokojnosť klientov sa snažíme docieliť zosúladením zaškolených pracovníkov a aktívnych manažérov. Pre maximálne bezpečie klientov sme poistení proti zodpovednosti za spôsobenie škody až do výšky 100 000 € ročne. S výnimkou domácností poskytujeme upratovacie služby pre rôzne objekty ako napríklad administratívne priestory, spoločné priestory bytových domov, garáže, showroomy, zdravotnícke zariadenia, školy, materské školy, kaviarne, reštaurácie, skladové a priemyselné priestory, fitnescentrá, kasína a iné. V oblasti upratovania exteriéru, údržby zelene a zimnej údržby sú to rôzne parky a súkromné areály, udržiavané aj neudržiavané pozemky, mestské časti, súkromné, ale aj štátne komunikácie a plochy.

Sme ekologickí

  • Uvedomujeme si nevyhnutnosť byť ekologickou firmou. Preto používame čistiacu chémiu od slovenského výrobcu s jasným pôvodom, pričom 90 % plastových obalov od spotrebovanej chémie vraciame späť na ďalšie použitie alebo recykláciu. Všetok nahromadený bioodpad z kosenia a inej údržby zelene odvážame do kompostárne pre ďalší úžitok. Pri poskytovaní zimnej údržby preferujeme použitie ekologického posypového materiálu Zeolit, ktorý je chemicky neškodný pre okolitú prírodu. Pri dodávke hygienického materiálu tiež zohľadňujeme jeho ekologickosť a recyklovateľnosť.

Jedinečný prístup

  • Pri poskytovaní služieb si maximálne zakladáme na detailnej pravidelnej kontrole každého objektu. Vyhovieme každej splniteľnej požiadavke klienta, pravidelne zisťujeme spokojnosť klienta a sme k dispozícii neustále pre prípadné riešenie akýchkoľvek situácií.

Prehľad našich služieb

image

Pravidelné upratovanie

Pravidelné upratovanie je jedna z nosných činností našej spoločnosti. Pri pravidelnom upratovaní stanovujeme konkrétny rozsah prác, ktorý sa v danom objekte vykonáva denne, týždenne alebo v inom harmonograme, podľa potreby vykonáva. Ide o štandardné práce typu vysávanie a umývanie podláh, umývanie okien a sklenených plôch, umývanie sociálnych zariadení, utieranie prachu z plôch a iné. Pravidelne upratujeme: administratívne priestory, spoločné priestory bytových domov, garáže, showroomy, zdravotnícke zariadenia, školy, materské školy, kaviarne, reštaurácie, skladové a priemyselné priestory, fitnescentrá, kasína a iné. Súčasťou pravidelného upratovania je aj dodávka hygienického materiálu.

image

Nepravidelné upratovanie

Nepravidelným upratovaním myslíme poskytovanie jednorazových služieb pre všetky priestory ako aj pri pravidelných službách, pričom však ide o jednorazovú činnosť, resp. činnosť s frekvenciou menšou ako raz ročne. Pri nepravidelnom upratovaní poskytujeme štandardné služby ako aj pri pravidelnom, ale aj služby iného alebo špeciálneho rozsahu ako napr.: strojové čistenie podláh, umývanie okien, tepovanie kobercov a čalúneného nábytku, čistenie vzduchotechniky, tlakové čistenie, odstraňovanie grafitov, výškové práce, vypratávanie, odvoz odpadu a iné. Významnú časť nepravidelného upratovania tvorí upratovanie po stavbe alebo predkolaudačné upratovanie pred odovzdaním novodokončených alebo rekonštruovaných priestorov.

image

Pravidelná údržba zelene

Pravidelná údržba zelene je našou ďalšou nosnou činnosťou. Pri pravidelnej údržbe zelene je stanovený konkrétny plán podľa potreby na daný objekt na celú sezónu dopredu. Ide o štandardné práce ako kosenie trávnikov, vertikutácia, hnojenie, selektívny postrek, aerifikácia a dosievanie trávnikov. Orez, čistenie, hnojenie a iná údržba drevín, stromov a záhonov. Pravidelné polievanie zelene. Manuálne a chemické čistenie chodníkov, štrkových a iných plôch od nežiaducej buriny. Súčasťou údržby zelene je zabezpečenie odvozu vzniknutého bioodpadu do kompostárne. Údržbu zelene vykonávame. Každú zložitejšiu činnosť pri údržbe zelene buď priamo vykonáva školený odborník, alebo sú práce s ním konzultované.

image

Nepravidelná údržba zelene

Súčasťou údržby zelene je aj kosenie zanedbaných neudržiavaných plôch, kosenie ruderálneho porastu alebo výrub spolu s odvozom a likvidáciou bioodpadu. Tieto práce sa často kombinujú s pravidelnou údržbou zelene. Nepravidelnou činnosťou sa myslí aj poskytnutie ktorejkoľvek činnosti z bežnej údržby zelene, ale pre nepravidelných klientov.

image

Upratovanie exteriéru

Pri upratovaní exteriéru ide o klasické pravidelné aj nepravidelné upratovacie a čistiace práce v exteriéri ako zametanie, strojové čistenie plôch, tlakové čistenie, zbieranie, odvoz a likvidácia odpadkov, pravidelné vynášanie smetných košov a iné. Súčasťou upratovania exteriéru je zabezpečenie veľkoobjemového kontajneru na odpad.

image

Zimná údržba

Zimnú údržbu poskytujeme zmluvne dohodnutým klientom počas celej zimnej sezóny. V tomto období zabezpečujeme 24-hodinovú pohotovosť a monitorovanie počasia. V prípade potreby garantujeme zásah (odhrabanie, posyp) do 3 hodín od vzniknutia poľadovice alebo súvislej vrstvy snehovej pokrývky. Podľa potrieb objektu vieme vykonávať údržbu strojovo alebo manuálne.

Referencie

Cenová ponuka

Z dôvodov, že každý jeden objekt je iný a výnimočný, nezverejňujeme cenník, bol by nepresný. S každým zákazníkom osobne komunikujeme a vytvoríme mu na počkanie bezplatnú a nezáväznú cenovú ponuku presne podľa jeho potrieb. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.

Kontaktujte nás